NEKĀİZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEKĀİZ

النقائض
bk. CERÎR b. ATIYYE
Emevîler devrinde eski üslûbu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri.

bk. HİCİV
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.

bk. ŞİİR

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER