ORBAY, Hüseyin Rauf - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ORBAY, Hüseyin Rauf ile İLİŞKİLİ MADDELER

Bahriye nâzırlığını yaptığı padişah
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Kabinesinde Bahriye nâzırı olduğu kişi
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Millî mücadele için destek verdiği ve yanında yer aldığı yakın silah arkadaşı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Millî mücadele için birlikte hareket ettiği yakın silah arkadaşlarından
OKYAR, Ali Fethi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı, Türk siyaset adamı.
Lozan Antlaşması konusunda anlaşmazlık yaşadığı kişi
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda birlikte hareket ettiği kişi
ADIVAR, Abdülhak Adnan
Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ilim ve fikir adamı.
Mezun olduğu mektep
BAHRİYE MEKTEBİ
Türk deniz kuvvetlerine subay yetiştiren Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin eski adı.
Nâzırı olduğu nezâret
BAHRİYE NEZÂRETİ
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
Bahriye nâzırı sıfatıyla imzaladığı antlaşma
MONDROS MÜTAREKESİ
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması.
Askerlik mesleğini bırakarak katıldığı direniş hareketi
KUVÂ-yi MİLLİYE
İstiklâl Harbi esnasında işgal ve ilhaka karşı koymak üzere oluşan millî direniş örgütlenmesi.
Liderleri arasında yer aldığı kurtuluş hareketi
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
İstanbul delegesi olarak katıldığı kongre
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
İstanbul delegesi olarak katıldığı kongre
SİVAS KONGRESİ
Erzurum Kongresi kararlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmasını sağlamak üzere Sivas’ta toplanan kongre (4-11 Eylül 1919).
Nâfia vekilliği, İcra Vekilleri Heyeti başkanlığı ve mebusluk gibi görevler yaptığı meclis
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
İzmir suikastı davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanarak gıyaben on yıl sürgün cezasına çarptırıldığı mahkeme
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İngilizler tarafından arkadaşları ile birlikte sürgüne gönderildiği yer
MALTA
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER