OSMANLI TÂRİH ve EDEBİYAT MECMUASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMANLI TÂRİH ve EDEBİYAT MECMUASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

İmtiyaz sahibi ve yöneticisi
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Derginin idarehanesi
MİLLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul Fatih’te Feyziye Medresesi’nde Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi ile Ali Emîrî Efendi’nin koleksiyonlarından oluşan kütüphane.
Dergide şiiri olan padişahlardan
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Dergide şiiri olan padişahlardan
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Dergide şiiri olan padişahlardan
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Dergide şiiri olan padişahlardan
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Dergide şiiri olan padişahlardan
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Dergide şiiri olan padişahlardan
MUSTAFA III
Osmanlı padişahı (1757-1774).
Dergide şiiri olan padişahlardan
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Dergide şiiri olan padişahlardan
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Derginin kadın şairlerinden
ÂDİLE SULTAN
II. Mahmud’un kızı, Osmanlı hânedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair.
Derginin kadın şairlerinden
HUBBÎ HATUN
Kadın divan şairlerinin önde gelenlerinden.
Derginin şairlerinden
SAİD PAŞA, Diyarbekirli
Şair, münşî ve devlet adamı.
Derginin şairlerinden
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Derginin ilk serisinin kapanması üzerine bir mersiye yazan şair
BOZTEPE, Halil Nihat
Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ve hicivleriyle tanınan şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER