PARA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PARA ile İLİŞKİLİ MADDELER

SEMEN
Satım akdinde satış bedeli ve tedavüldeki para anlamında bir fıkıh terimi.
NAKİT
DİNAR
İslâm altın para birimi.
DİRHEM
Bir ağırlık ölçüsü ve gümüş para birimi.
SİKKE
Madenî ödeme aracını ifade eden terim.
AKÇE
Osmanlılar’ın ilk gümüş para birimi ve ilk sikkesi.
KĀİME
Osmanlı maliyesinde kâğıt para için kullanılan tabir.
CEHBEZ
Eskiden piyasada sarraflık, devlet maliyesinde ise başta para ayarı olmak üzere, çeşitli malî işleri yapan kimselere verilen ad.
DARPHÂNE
Para basılan yer.
MESKÛKÂT
Basılmış madenî paralar ve bununla ilgili bilim dalı, nümismatik.
SARF
Paranın parayla değişimini konu edinen akid anlamında fıkıh terimi.
İslâm tarihinde ilk defa para (sikke) bastıran sultan
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
FELS
İslâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren basılan bakır veya bronz sikke.
TEVERRUK
Nakit para elde etmek amacıyla bir malı vadeli satın alıp daha düşük peşin bir bedel karşılığında satıcıdan başkasına satma işlemi için kullanılan terim.
MANGIR
Osmanlılar’da bakır para.
KURUŞ
Bir Osmanlı para birimi.
MİSKAL
Eski bir ağırlık ölçüsü ve para birimi.
FINDIK ALTINI
III. Ahmed zamanında basılan altın para.
ALTILIK
II. Mahmud döneminde tedavüle çıkarılan gümüş para.
MECİDİYE
Osmanlılar’da bir tür altın ve gümüş para.
ZOLOTA
Osmanlı döneminde kullanılan bir çeşit gümüş para.
ÇAV
İlhanlılar’dan Geyhatu Han döneminde kullanılan Çin menşeli kâğıt para.
PÂDİŞÂHÎ
Safevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para.
CEDÎD EŞREFÎ
II. Mustafa adına 1695’te ilk defa tuğralı olarak basılan altın para.
TENGE
Gazneliler, Altın Orda hanları, Timurlular ve Akkoyunlular tarafından kullanılan, bugün Kazakistan’ın para biriminin adı olan gümüş sikke.
CEDÎD ZENCİRİKLİ
III. Ahmed adına 1138’de (1725-26) Tebriz, Tiflis ve Revan darphânelerinde basılan altın para.
FİLORİ
Osmanlılar’da Avrupa menşeli altın paraların adı ve bir vergi türü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER