REDDÂDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

REDDÂDE

ردّاده
REDDÂDE
Müellif: İSMAİL E. ERÜNSAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2007
Erişim Tarihi: 21.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/reddade
İSMAİL E. ERÜNSAL, "REDDÂDE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/reddade (21.09.2023).
Kopyalama metni

Yazma eserlerde sayfaların sıralanışını göstermek için bugün uygulanmakta olan sayfaların üstüne veya altına numara koyma sistemi mevcut değildi. VI. (XII.) yüzyıla kadar sadece bir eseri oluşturan cüzlerin sırasını göstermek için rakam kullanılmaktaydı. Bir cüz içinde birbirini takip eden sayfalar ise bir önceki sayfanın altındaki sol köşeye sonra gelen sayfanın ilk kelimesi yazılarak gösterilirdi. Bu kelimelere yaygın biçimde reddâde ismi verilmekle birlikte fonksiyonları göz önünde bulundurularak farklı şekilde adlandırıldıkları da görülmektedir: Sayfaları birbirine bağladığı için “râbıta”; bir sonraki sayfayı gözetlediği için “murâkıb”, “rakabe” veya “müşâhide”; bir sonraki sayfaya işaret ettiği için müş‘ir veya müş‘ire; bir sonraki sayfayı izlediği için “ta‘kībe”; bir sonraki kelimeyi göz önünde bulundurup gözünü ondan ayırmadığı için “pâyende”. Halk arasında reddâde yerine bir sonraki sayfayı kolladığı veya güttüğü için “çoban”, sayfanın alt kısmında bulunduğu için “ayak”, sayfanın altında tek başına kalmış bir kelime olduğu için “garip” terimleri kullanılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 561.

Mine Esiner Özen, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İstanbul 1985, s. 5.

Hasan Özönder, Ansiklopedik Hat, Tezhib Sanatları Deyim ve Terimleri Sözlüğü, Konya 2003, s. 12.

Orhan Şâik Gökyay, “Eski, Yeni ve Ötesi”, Kaynaklar, sy. 1, Ankara 1983, s. 59-61.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2007 yılında İstanbul’da basılan 34. cildinde, 515 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER