SAFİYYÜDDÎN-i ERDEBÎLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAFİYYÜDDÎN-i ERDEBÎLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

صفيّ الدين أردبيلي
SAFEVİYYE
Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 735/1334) tarafından kurulan ve XVI. yüzyılın başında İran’da Safevî Devleti’ne dönüşen bir tarikat.
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Şeyhi
İBRÂHİM ZÂHİD-i GEYLÂNÎ
Zâhidiyye tarikatının pîri, esmâ zikriyle seyrüsülûk usulünü tesbit eden mutasavvıf.
ERDEBÎLÎ, Alâeddin
Safeviyye tarikatı şeyhlerinden.
İBN BEZZÂZ
Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin menâkıbına dair Ṣafvetü’ṣ-ṣafâʾ adlı eserin müellifi.
CÜNEYD-i SAFEVÎ
Safeviyye tarikatının bir devlete dönüşmesinde büyük payı olan kişi.
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Müridi
EBÛ SAİD BAHADIR HAN
İlhanlı hükümdarı (1317-1335)
Himaye gördüğü devlet adamı
REŞÎDÜDDİN FAZLULLĀH-ı HEMEDÂNÎ
İlhanlı devlet adamı, tabip, âlim ve tarihçi.
Himaye gördüğü devlet adamı
GĀZÂN HAN
İslâmiyet’in İlhanlılar’ın resmî dini olmasını sağlayan İlhanlı hükümdarı (1295-1304).
Çağdaşı
OLCAYTU HAN
İlhanlı hükümdarı (1304-1316).
Çağdaşı
NECÎBÜDDİN b. BÜZGAŞ
Sühreverdiyye tarikatının Büzgaşiyye kolunun kurucusu.
Çağdaşı
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
Çağdaşı
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ
Fars edebiyatının en büyük şairlerinden.
Etkilediği isim
NECÎBÜDDİN TEBRÎZÎ
Kübrevî-Zehebî şeyhi, şair.
ERDEBİL
İran’da Doğu Azerbaycan idarî bölgesinde il ve bu ilin merkezi olan şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER