ŞAH İSMÂİL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞAH İSMÂİL ile İLİŞKİLİ MADDELER

شاه إسماعيل
Kurucusu ve ilk şahı olduğu hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Dedesi
CÜNEYD-i SAFEVÎ
Safeviyye tarikatının bir devlete dönüşmesinde büyük payı olan kişi.
Dedesi; annesi Âlemşah Halime Begüm'ün babası
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Oğlu
TAHMASB
Safevî şahı (1524-1576).
Babası Haydar'ın şeyhi olduğu tarikat
SAFEVİYYE
Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 735/1334) tarafından kurulan ve XVI. yüzyılın başında İran’da Safevî Devleti’ne dönüşen bir tarikat.
Aldığı etkili tedbirlerle Anadolu'da etkili olmasını önleyen padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Çaldıran Savaşı'nda ağır bir mağlubiyete uğratan Osmanlı padişahı
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Şah İsmail ile yaptığı savaşta mağlup olup savaş meydanında öldürülen ve kesik başı II. Bayezid'e gönderilen Özbek Hanı
ŞEYBÂNÎ HAN
Şeybânîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1500-1510).
Şah İsmâil yanlısı isyan hareketinin lideri
ŞAHKULU BABA TEKELİ
Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıkaran Türkmen babası.
Osmanlı ordusuna karşı ağır bir mağlubiyete uğradığı savaş
ÇALDIRAN SAVAŞI
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
Esaslarının belirlenmesine çalıştığı Şii anlayış
İSNÂAŞERİYYE
On iki imam sistemini benimseyen Şiî fırkası.
Mühründe kendi ismiyle birlikte isimleri yer alan ve adlarına sikkeler kestirdiği imamlar
ON İKİ İMAM
Hz. Ali, oğulları Hasan ve Hüseyin ile birlikte Hüseyin’in neslinden gelen ve imam kabul edilen dokuz kişiye verilen isim.
Mahlası
HATÂÎ
Safevî Hükümdarı Şah İsmâil’in (ö. 930/1524) Türkçe şiirlerinde kullandığı mahlas.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER