SAHN-ı SEMÂN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAHN-ı SEMÂN ile İLİŞKİLİ MADDELER

صحن ثمان
Kurucusu
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Bulunduğu yer
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
FÂTİH KÜTÜPHANESİ
Fâtih Sultan Mehmed’in kendi adıyla anılan külliyede kurduğu kütüphane.
MEDRESE
İslâm tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarının genel adı.
Fatih Sultan Mehmed'in ders programlarını yaptırdığı düşünülen kişi
MOLLA HÜSREV
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Fatih Sultan Mehmed'in ders programlarını yaptırdığı düşünülen kişi
ALİ KUŞÇU
Timurlular devrinde Semerkant’ta yetişmiş, daha sonra Osmanlı ülkesinde büyük bir şöhret kazanmış olan Türk astronom ve matematikçisi.
Fatih Sultan Mehmed'in ders programlarını yaptırdığı düşünülen kişi
MAHMUD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Müderrislik yapan kişi
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Müderrislik yapan kişi
TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Sahn medreselerinde okutulan eser
el-HİDÂYE
Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri.
Sahn medreselerinde okutulan eser
et-TELVÎH
Sadrüşşerîa’nın Hanefî fıkıh usulüne dair Tenḳīḥu’l-uṣûl adlı eserine Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından yazılan hâşiye.
Sahn medreselerinde okutulan eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
Sahn medreselerinde okutulan eser
el-KEŞŞÂF
Mu‘tezile âlimlerinden Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) ağırlıklı olarak dirâyet metoduyla yazdığı tefsiri.
Sahn medreselerinde okutulan eser
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER