ŞEM‘DÂNÎZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEM‘DÂNÎZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Tahta çıkışından itibaren başladığı eserinin son bölümünü tamamlayıp takdim ettiği padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Doğumu esnasında düzenlenen törenlerde nâip olduğu İstanbul'daki Balkapanı'nın süslemesi işini üstlendiği padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Babası Şamdancı Mustafa Ağa'nın yakın dostu olan sadrazam
MEHMED PAŞA, Yeğen
Osmanlı sadrazamı.
Pravişte, İsmâil kasabası nâibliği esnasında misafir ettiği Kırım hanı
SELİM GİRAY
Kırım hanı.
Mür’i’t-tevârîh adlı eserini yazarken esas aldığı Takvîmü’t-tevârîh adlı eserin müellifi
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Mür’i’t-tevârîh'in son kısmını yazarken müsveddelerinden yararlandığı tarihçi
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
Mür’i’t-tevârîh'in son kısmını yazarken müsveddelerinden yararlandığı tarihçi
ENVERÎ, Sâdullah
Osmanlı vak‘anüvisi.
Eserinde son olarak açılış merasimini aktardığı imaret ve sebilin bulunduğu külliye
HAMİDİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da I. Abdülhamid tarafından XVIII. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
Eserinde Mür’i’t-tevârîh’i kaynak olarak kullananlardan
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Fihristini yapıp bazı fasıllarını düzelttiği fetva mecmuası
BEHCETÜ’l-FETÂVÂ
Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’nin (ö. 1156/1743) fetvalarını toplayan eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER