« Madde sayfasına git

SERTOĞLU, Midhat ile İLİŞKİLİ MADDELER

Torunu ile evlendiği âlim ve şair
ELİF EFENDİ, Hasîrîzâde
Hasîrîzâde Sa‘dî Dergâhı’nın son şeyhi, âlim ve şair.
Aday memur olarak göreve başlayıp müdürlüğünden emekli olduğu Devlet Arşivleri Umum Müdürlüğü'ne bağlı arşiv
BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ
Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait arşiv malzemesiyle arşivlik malzemenin muhafaza edildiği, düzenlenip istifadeye sunulduğu kurum.
Aday memur olarak göreve başlayıp müdürlüğünden emekli olduğu Devlet Arşivleri Umum Müdürlüğü'ne bağlı arşiv
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
Torunu ile evlendiği Elif Efendi'nin son şeyhi olduğu tekke
HASÎRÎZÂDE TEKKESİ
İstanbul Sütlüce’de bulunan, son devir tekke mimarisinin önemli örneklerinden bir Sa‘dî tekkesi.
Hayatı ve şahsiyeti hakkında kitap yazdığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Hakkında kitap yazdığı ıslahat programı
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Fâtih ve İstanbul'un Fethi adıyla hakkında kitap yazdığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Paşalar Şehri İstanbul adıyla hakkında kitap yazdığı şehir
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Musibetnâme (Tûgī Tarihi) adlı eserini İbretnümâ adıyla neşrettiği müellif
HÜSEYİN TÛGĪ
II. Osman Vak‘ası’na dair Musîbetnâme adlı eseriyle tanınan müellif.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER