SEYYİD AHMED el-BEDEVÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEYYİD AHMED el-BEDEVÎ

bk. AHMED el-BEDEVÎ
Kuzey Afrika ve Mısır’ın en büyük velîsi olarak kabul edilen mutasavvıf, Bedeviyye tarikatının kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER