ŞİBLÎZÂDE AHMED ÇELEBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞİBLÎZÂDE AHMED ÇELEBİ

bk. BURSALI AHMED
XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarında yaşayan bir tasvir sanatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER