SİYER-i VEYSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SİYER-i VEYSÎ

bk. DÜRRETÜ’t-TÂC
Veysî’nin (ö. 1037/1628) yazdığı ilk Türkçe telif siyer kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER