SÜLEYMAN b. MİHRÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN b. MİHRÂN

bk. A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER