SÜLEYMAN EFENDİ, Adanalı - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN EFENDİ, Adanalı

bk. el-BÂKÛRETÜ’s-SÜLEYMÂNİYYE
Nusayrîlik’ten Hıristiyanlığa geçen Adanalı Süleyman Efendi’nin (ö. 1863 [?]) Nusayrîler’in gizli inanç ve ibadetlerini ifşa ve tenkit amacıyla yazdığı eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER