TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eseri
HEVESNÂME
Tâcîzâde Câfer Çelebi’nin (ö. 921/1515) İstanbul’da yaşanmış bir aşk macerası etrafında gelişen mesnevisi.
Hocası
HACIHASANZÂDE EFENDİ
İlk Anadolu kazaskeri.
Hocası
HATİBZÂDE MUHYİDDİN EFENDİ
Fıkıh ve kelâm âlimi.
Nişancı olarak görev yaptığı devrin padişahı
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Cülûsunu tebrik için Farsça kaside sunduğu padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Çaldıran seferine birlikte katıldığı şair
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Çaldıran seferine birlikte katıldığı şair
HALÎMÎ ÇELEBİ
Divan şairi.
Etkilendiği şairlerden
AHMED PAŞA, Bursalı
Divan şairi.
Etkilendiği şairlerden
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
Etkilendiği şairlerden
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
BASÎRÎ
Daha çok nükteleriyle tanınan divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
MESÎHÎ
Divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
REVÂNÎ
Divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
ZÂTÎ
Divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan şairlerden
AMRÎ
Divan şairi.
Yazılarını topladığı mecmua
MÜNŞEAT
Mektup dahil her türlü resmî ve hususî yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel adı.
Hakkında araştırmalar yapan yazar
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
Mezarının bulunduğu semt
FENER
İstanbul’da Haliç’in güney sahilinde tarihî bir semt.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER