TÂRÎHU’s-SİKĀT - TDV İslâm Ansiklopedisi

TÂRÎHU’s-SİKĀT

bk. es-SİKĀT
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sika kabul ettiği hadis râvilerini tanıttığı eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER