TEMÎMÎ, Beyân b. Sem‘ân - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEMÎMÎ, Beyân b. Sem‘ân

bk. BEYÂN b. SEM‘ÂN
Aşırı Şîa gruplarından Beyâniyye’nin kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER