TENCÎM - TDV İslâm Ansiklopedisi

TENCÎM

التنجيم
bk. NÜZÛL
İlâhî kitapların ve özellikle Kur’ân-ı Kerîm’in Allah katından indirilişini ifade eden terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER