TENKİT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TENKİT ile İLİŞKİLİ MADDELER

التنقيد
Tenkit örneği veren yazarlardan
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Tenkit örneği veren yazarlardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Tenkit örneği veren yazarlardan
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Tenkit örneği veren yazarlardan
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Tenkit örneği veren yazarlardan
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Tenkit örneği veren yazarlardan
BEŞİR FUAD
Fikir adamı ve tenkitçi.
Tenkit örneği veren yazarlardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Mîzan gazetesinde tenkit yazıları yazan edebiyatçı
MİZANCI MURAD
Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar.
Sadece tenkitle uğraşan Servet-i Fünûncu yazar
AHMED ŞUAYB
Edebî tenkit sahasındaki seviyeli makaleleriyle tanınan Servet-i Fünûn dönemi yazarı.
Tenkit üzerine değerlendirmeler yapan Servet-i Fünûncu yazarlardan
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Tenkit üzerine değerlendirmeler yapan Servet-i Fünûncu yazarlardan
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Tenkit üzerine değerlendirmeler yapan Servet-i Fünûncu yazarlardan
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Tenkit üzerine değerlendirmeler yapan Servet-i Fünûncu yazarlardan
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Tenkit üzerine değerlendirmeler yapan Servet-i Fünûncu yazarlardan
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Genç Kalemler hareketinin tenkitleriyle karşılaşan edebî topluluk
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Fecr-i Âtî'ye yönelik eleştirilere cevap veren yazarlardan
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Fecr-i Âtî'ye yönelik eleştirilere cevap veren yazarlardan
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Fecr-i Âtî'ye yönelik eleştirilere cevap veren yazarlardan
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Fecr-i Âtî'ye yönelik eleştirilere cevap veren yazarlardan
ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN
Yazar, fikir adamı, eğitimci.
Sübjektif tenkit anlayışında olan yazarlardan
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
Sübjektif tenkit anlayışında olan yazarlardan
YETKİN, Suut Kemal
Sanat ve edebiyata dair çalışmalarıyla tanınan Türk bilim adamı.
Cumhuriyet devri eleştiri yazarlarından
BURİAN, Ahmet Orhan
Edebiyatçı, mütercim ve yazar.
Cumhuriyet devri eleştiri yazarlarından
MERİÇ, Cemil
Fikir adamı ve edebiyatçı.
Cumhuriyet devri eleştiri yazarlarından
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER