TENZİH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TENZİH ile İLİŞKİLİ MADDELER

التنزيه
TEVHİD
Allah’ın zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme anlamında terim.
SIFAT
Allah’ın insanlarca bilinebilmesi için zâtına nisbet edilen mâna ve mefhumlar anlamında kelâm terimi.
TESBİH
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TEŞBİH
Zâtı, sıfatları ve mâbud oluşu yönünden Allah ile yaratılmışlar arasında benzerlik kurma anlamında terim.
TEÂLÂ
Allah’a nisbet edilen bir tâzim ifadesi.
CELLE CELÂLUH
Allah Teâlâ hakkında kullanılan bir saygı ifadesi.
Allah Teâlâ'nın tenzihi ifade eden isimlerinden birisi
ALÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihi ifade eden isimlerinden birisi
KUDDÛS
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihi ifade eden isimlerinden birisi
MECÎD
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihi ifade eden isimlerinden birisi
CELÎL
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihi ifade eden isimlerinden birisi
ZÜ’l-CELÂL ve’l-İKRÂM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
VÜCÛD
Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini belirten sıfat.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
KIDEM
Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
BEKĀ
Allah’ın varlığının sonsuzluğunu ifade eden kelâm terimi.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
MUHÂLEFETÜN li’l-HAVÂDİS
Allah’ın yaratılmışlara benzemediğini ifade eden selbî sıfatlarından biri.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
KIYÂM bi-NEFSİHÎ
Allah’ın varlığının kendinden olup hiçbir yönden başkasına muhtaç bulunmadığı anlamında kelâm terimi.
Allah Teâlâ'nın tenzihî sıfatlarından birisi
VAHDÂNİYYET
Şerikinin olmaması anlamında Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER