TERCÜME ODASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TERCÜME ODASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kurucusu
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Tercüme Odası'nda görevlendirilen kişi
İSHAK EFENDİ, Başhoca
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un başhocası, Türkiye’nin modern ilim öncülerinden.
Tercüme Odası’nda yetişen devlet adamı
NÂMIK PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
ÂRİFÎ AHMED PAŞA
Osmanlı başvekili.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
SÂDIK RİFAT PAŞA
Viyana sefiri ve Hariciye nâzırı.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
SAFFET MEHMED ESAD PAŞA
Osmanlı devlet adamı, Hariciye nâzırı ve sadrazam.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Tercüme Odası'nda yetişen devlet adamı
SÂDULLAH PAŞA
Osmanlı Devleti’nin Berlin ve Viyana sefiri.
Tercüme Odası'nda yetişen kişi
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Tercüme Odası'nda yetişen kişi
ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde
Tercümân-ı Ahvâl gazetesini yayımlayan gazeteci.
Tercüme Odası'nda yetişen kişi
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Tercüme Odası'nda yetişen kişi
MÜNİF MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı, eğitimci ve düşünür.
Tercüme Odası'nda yetişen kişi
MUSAHİBZÂDE CELÂL
Oyun yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER