TÜRKİYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÜRKİYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRK
ANADOLU
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
AYYILDIZ
Türk bayrağının başlıca unsurları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî alâmeti.
KÜRTLER
Deneme yazarlarından
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref
Eğitimci, yazar.
Deneme yazarlarından
SEVÜK, İsmail Habip
Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar.
Deneme yazarlarından
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Deneme yazarlarından
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
HİKÂYE
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
ROMAN
Zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle gerçek hayata ve kurguya dayanan, çok çeşitli anlatım tekniklerinin kullanıldığı edebî eser türü.
ŞİİR
Dil meseleleriyle uğraşan kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER