TÜRKİYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÜRKİYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRK
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
İSTİKLÂL MARŞI
Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
ANADOLU
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
AYYILDIZ
Türk bayrağının başlıca unsurları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî alâmeti.
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
BAYAR, Celâl
Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı.
GÜRSEL, Cemal
Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü cumhurbaşkanı.
SUNAY, Cevdet
Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı.
KORUTÜRK, Fahri Sabit
Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanı.
EVREN, Ahmet Kenan
Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı.
ÖZAL, Turgut
Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci cumhurbaşkanı.
DEMİREL, Süleyman Sami
Türkiye Cumhuriyeti’nin dokuzuncu cumhurbaşkanı.
BÖREKÇİ, Rifat
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri başkanı.
AĞRI DAĞI
Üzerine Nûh’un gemisinin indiği iddia edilen, Türkiye’nin en yüksek volkanik dağı.
BAĞDAT PAKTI
1955 yılında Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında kurulan bölgesel savunma iş birliği ittifakı.
SÂDÂBÂD PAKTI
1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında yapılan bölgesel iş birliği ve saldırmazlık antlaşması.
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1985’te kurulan bölgesel nitelikte teşkilât.
KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından ortak yatırım projeleri üretmek ve bunları gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilât.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Kıbrıs adasında Türk toplumu tarafından 1983’te kurulan devlet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER