ÜSTÜVÂNÎ MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÜSTÜVÂNÎ MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dönemin padişahı
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs'a sürgün eden kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Taraftarlarınca tekfir edilen şeyhülislâm
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Yaşadığı dönemin şeyhülislâmlarından
BAHÂÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
KADIZÂDELİLER
XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
Sarayda nüfuz sahibi olan taraftarlarının çoğunu kaybettiği olay
ÇINAR VAK‘ASI
IV. Mehmed devrinde 1656’da yeniçerilerle sipahilerin İstanbul’da çıkardıkları isyana verilen ad.
Hocası
NECMEDDİN el-GAZZÎ
Fıkıh, hadis ve biyografi âlimi.
Hocası
LEKĀNÎ, İbrâhim b. İbrâhim
Cevheretü’t-tevḥîd adlı manzum akaid risâlesiyle tanınan Mâlikî âlimi.
Hocası
HALEBÎ, Nûreddin
es-Sîretü’l-Ḥalebiyye adlı eseriyle tanınan müellif, Şâfiî fakihi.
Hadis hocası
MAKKARÎ, Ahmed b. Muhammed
Edip, biyografi yazarı ve hadisçi.
Doğduğu ve vefat ettiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
İlk eğitimini aldığı, son yıllarında ders verip vaaz ettiği yer
EMEVİYYE CAMİİ
İslâm dinî mimarisinin bugüne kadar ayakta kalabilen ilk muhteşem örneği.
Eğitim aldığı medrese
EZHER
Kahire’de, İslâm dünyasının halen yaşamakta olan en eski dinî eğitim kurumu durumundaki cami ve etrafındaki külliye.
Vâizlik yaptığı cami
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
Vaizlik yaptığı cami
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
Vâizlik yaptığı cami
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER