YENİ TÜRK MECMUASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YENİ TÜRK MECMUASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazı işlerini yürüten yazar
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Yazı işlerini yürüten yazar
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
Yazarlarından
DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan
Araştırmacı, yazar.
Yazarlarından
FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri
Son devir sosyologlarından, iktisatçı ve fikir adamı.
Yazarlarından
ORKUN, Hüseyin Namık
Türk tarihçisi ve fikir adamı.
Çevirisi yayımlanan yazar
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Dergide nutuk metinleri yayımlanan siyasetçilerden
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
Dergide nutuk metinleri yayımlanan siyasetçilerden
BAYAR, Celâl
Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı.
Yazarlarından
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Yazarlarından
GÜNTEKİN, Reşat Nuri
Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından.
Şairlerinden
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Şairlerinden
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Yazarlarından
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Yazarlarından
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Yazarlarından
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Yazarlarından
ÜLKEN, Hilmi Ziya
Son dönem Türk bilim ve fikir adamı.
Yazarlarından
YETKİN, Suut Kemal
Sanat ve edebiyata dair çalışmalarıyla tanınan Türk bilim adamı.
Yazarlarından
BANGUOĞLU, Hasan Tahsin
Türk dil âlimi ve devlet adamı.
Yazarlarından
ATAMAN, Sadi Yaver
Folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygulayıcısı.
Yazarlarından
GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp
Türk mûsikisi eğitimcisi, araştırmacı, tarihçi ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER