ZİKİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZİKİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

الذكر
DUA
Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dinî terim ve bu amaçla icra edilen bir ibadet şekli.
AMELÜ’l-YEVM ve’l-LEYLE
Hz. Peygamber’in günlük dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiyelerini ihtiva eden bir hadis kitabı türü.
EVRÂD
Allah’a yaklaşmak için belirli zamanda ve belli miktarda yapılan ibadet, dua ve zikri ifade eden tasavvuf terimi.
HİZB
Belli amaçlara ulaşmak üzere düzenlenmiş, genellikle tarikat mensupları tarafından okunan dua anlamında tasavvuf terimi.
ESMÂ-i HÜSNÂ
Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabir.
LAFZA-i CELÂL
Allah ismi için kullanılan bir tabir.
SEMÂ
Sûfînin zâhirî ve bâtınî şeyleri işitmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
DEVRAN
Sûfîlerin yalnız başına veya topluca vecde gelip dönerek zikir yapmaları anlamına gelen tasavvuf ve mûsiki terimi.
MEVLEVÎ ÂYİNİ
Mevlevîler’in zikir törenlerine verilen ad.
HATM-i HÂCEGÂN
Nakşibendiyye tarikatının özellikle Hâlidiyye kolunda uygulanan bir zikir şekli.
HALKA
Zikir veya ilim meclisi anlamında bir terim.
KELİME-i TEVHİD
İman esaslarının özünü ifade eden cümle için kullanılan bir tabir.
HAVKALE
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh cümlesinin kısaltılmış şekli.
HAMDELE
Elhamdülillâh cümlesinin kısaltılmış şekli.
TEKBİR
Allah’ın en yüce varlık olduğunu belirten “Allahüekber” cümlesini söyleme anlamında terim.
TESBİH
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TESBİH
Tekrar edilen zikrin sayısını belirlemek amacıyla ipe dizilen belli sayıdaki boncuklar.
SALÂTÜSELÂM
Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini selâmlama anlamında bir tabir.
Sûfîlere göre Allah’ın zâtına işaret eden ismi.
ÂYİN
Dinler tarihi, tasavvuf ve Türk dinî mûsikisinde kullanılan bir terim.
MAHYÂ
Hz. Peygamber’e salâtüselâm getirilen meclis; zikir meclisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER