ZİR b. HUBEYŞ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZİR b. HUBEYŞ ile İLİŞKİLİ MADDELER

زرّ بن حبيش
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
MUHADRAMÛN
Câhiliye zamanında ve İslâm döneminde yaşadığı halde Hz. Peygamber’i müslüman olarak göremeyen kimselere verilen ad.
Hocası
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Hocası
ÜBEY b. K‘B
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
Hocası
ÖMER
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Hocası
ABDURRAHMAN b. AVF
Hz. Peygamber’e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.
Hocası
ÜBEY b. K‘B
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
Hocası
HUZEYFE b. YEMÂN
Hz. Peygamber’in sırdaşı olan sahâbî.
Hocası
İBN ÜMMÜ MEKTÛM
Hz. Peygamber’in müezzini, âmâ sahâbî.
Hocası
SAÎD b. ZEYD
Aşere-i mübeşşereden biri.
Hocası
ŞAKĪK b. SELEME
Kûfeli muhadram hadisçi ve sûfî.
Öğrencisi
ÂSIM b. BEHDELE
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
Öğrencisi
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Öğrencisi
ŞA‘BÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
NEHAÎ
Muhaddis ve fakih, tâbiî.
Öğrencisi
ÂSIM b. BEHDELE
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
Çağdaşı
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER