ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الله بن عمر بن الخطّاب
ÖMER
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
ABÂDİLE
Hadiste ve tasavvufta farklı anlamlarda kullanılan terim.
Kardeşi
HAFSA
Hz. Ömer’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
İslâm ordusu saflarında katıldığı savaş
HENDEK GAZVESİ
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve müttefikleri arasında yapılan savaş (5/627).
BEY‘ATÜRRIDVÂN
Hicretin 6. yılında ashabın Hudeybiye’de Hz. Peygamber’le yaptıkları biat.
HAYBER
Hicaz’da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
İslâm ordusu saflarında katıldığı savaş
HUNEYN GAZVESİ
Hz. Peygamber ile Hevâzinliler arasında yapılan savaş (8/630).
İslâm ordusu saflarında katıldığı savaş
YERMÜK SAVAŞI
Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan savaş (15/636).
Çağdaşı
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Çağdaşı
YEZÎD I
Emevî halifesi (680-683).
Çağdaşı
SA‘D b. EBÛ VAKKĀS
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Çağdaşı
EBÛ MÛSÂ el-EŞ‘ARÎ
Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahâbî.
Hakkında çalışma yapan şarkiyatçı
VECCIA VAGLIERI, Laura
İtalyan şarkiyatçısı.
MÜKSİRÛN
Çok hadis rivayet eden yedi sahâbî hakkında kullanılan terim.
Hocası
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
Hocası
ZEYD b. SÂBİT
Sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
Öğrencisi
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Öğrencisi
CÂBİR b. ABDULLAH
En çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Öğrencisi
HASAN-ı BASRÎ
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
Öğrencisi
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Öğrencisi
NÂFİ‘
Abdullah b. Ömer’in âzatlı kölesi, tâbiî.
Öğrencisi
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
Öğrencisi
TÂVÛS b. KEYSÂN
Muhaddis ve fakih tâbiî.
FUKAHÂ-yi SEB‘A
Tâbiîn döneminde yaşamış Medineli yedi fakih.
Çağdaşı
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER