ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde

Müellif:
ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 01.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-efendi-tosunzade
NURİ ÖZCAN, "ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-efendi-tosunzade (01.12.2022).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Saraya alındığı ve orada yetiştiği rivayet edilir. Mûsikideki temel bilgileri de Enderun’da edinmiş olmalıdır. Mûsikiye olan kabiliyetinin yanı sıra tabii bir ses güzelliğine de sahipti. Devrin hükümdarı III. Ahmed’in hânendeleri ve müezzin-i şehriyârîler arasına girdi. Hayatının son yılları hakkında da bilgi bulunmayan Abdullah Efendi İstanbul’da öldü.

Abdullah Efendi mûsiki nazariyatında da devrinin tanınmış şahsiyetleri arasında yer alır. Gerek dinî ve din dışı besteleriyle, gerekse icracılığıyla haklı bir şöhrete sahiptir. Esad Efendi, onun iki yüzün üstünde eser bestelediğini kaydederse de bunlardan ancak altı tanesi zamanımıza ulaşmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, T, nr. 706, s. 38-39.

, IV, 37-39.

, I, 143-144.

Tarık Kip, TSM Sözlü Eserler Repertuvarı, Ankara 1979, s. 156.

, I, 2.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 100 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER