ABDÜYÂLÎL b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜYÂLÎL b. AMR

عبد ياليل بن عمرو
Müellif:
ABDÜYÂLÎL b. AMR
Müellif: SELMAN BAŞARAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 28.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abduyalil-b-amr
SELMAN BAŞARAN, "ABDÜYÂLÎL b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abduyalil-b-amr (28.01.2023).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber, İslâmiyet’in onuncu yılında (m. 620) Tâif’e yaptığı yolculuk sırasında Sakīf kabilesinin ileri gelenlerinden biri olan Abdüyâlîl ile de görüşmüş, kabile mensuplarından İslâmiyet’i kabul etmelerini ve kendisini korumalarını istemişti; fakat diğerleri gibi Abdüyâlîl de bu teklifi reddetmişti. Mekke’nin fethinden sonra, aynı kabileden olan Urve b. Mes‘ûd Medine’ye giderek müslüman olmuş ve hemşerilerini İslâm’a davet etmek üzere Tâif’e dönmüşse de Tâifliler onun davetine silâhla karşılık vererek kendisini öldürmüşlerdi. Fakat daha sonra Sakīf kabilesi mensupları, Arabistan yarımadasında Müslümanlığa karşı diretmekte yalnız kaldıklarını farkedince Abdüyâlîl başkanlığındaki bir heyeti hicretin dokuzuncu yılında Medine’ye göndermek zorunda kalmışlardır. Heyet Hz. Peygamber tarafından kabul edilerek Mescid-i Nebevî’nin kenarında kurulan çadırlarda ağırlanmış, böylece onlara müslümanların davranışlarını ve ibadetlerini yakından takip etme fırsatı verilmiştir. Heyet üyeleri İslâmiyet’i kabul etmeden herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını anlayınca müslüman olmak için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Hz. Peygamber onların savaşa katılmamak, öşür vermemek ve kendilerinden olmayan valiler tarafından idare edilmemek şeklindeki isteklerini geçici olarak kabul etmiş, fakat namazdan muaf tutulma dileklerini, “Namazı olmayan bir dinin hiçbir kıymeti kalmaz” karşılığını vererek reddetmiştir. Heyet başkanı Abdüyâlîl, İslâmiyet’in yasak ettiği zina, şarap ve faiz gibi kötü alışkanlıkları kabilesinin bırakamayacağını söylemiş, diğer üyeler de Lât adındaki putlarına üç yıl daha tapınmalarına izin verilmesini istemiştir. Bu şartlar da Hz. Peygamber tarafından kabul edilmemiştir.

Nihayet Abdüyâlîl ve arkadaşları müslüman olmuş, Hz. Peygamber’in Sakīf kabilesine hitaben yazdığı bir mektupla geri dönmüşlerdi. Ancak müslüman olduklarını ve Hz. Peygamber’den aldıkları emirleri bir müddet Tâifliler’den gizlemişler, daha sonra uygun bir şekilde İslâm’ı onlara anlatmaya başlamış ve bu suretle kabilelerinin müslüman olmasını sağlamışlardır. Faizi yasaklayan âyetlerden birinin (bk. el-Bakara 2/278) Abdüyâlîl ve kardeşleri hakkında nâzil olduğu rivayet edilir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 67, 261; II, 419; IV, 538, 539.

, I, 312-314; V, 506.

, II, 344-345; III, 97-99.

a.mlf., Câmiʿu’l-beyân, Kahire 1328, I, 307.

, III, 512.

a.mlf., , II, 283-284.

, V, 29-31.

, II, 432.

M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi: Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet, Medine Devri, İstanbul 1981, IX, 300-318.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 304-305 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER