ABDÜŞEMS b. ABDÜMENÂF - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜŞEMS b. ABDÜMENÂF

عبد شمس بن عبد مناف
Müellif:
ABDÜŞEMS b. ABDÜMENÂF
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Erişim Tarihi: 06.02.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdusems-b-abdumenaf
MUSTAFA FAYDA, "ABDÜŞEMS b. ABDÜMENÂF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdusems-b-abdumenaf (06.02.2023).
Kopyalama metni

Babası Abdümenâf b. Kusay, annesi Âtike bint Mürre’dir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen, hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Abdüşems, Hâşim’in ikiz kardeşidir. Hâşim ile birlikte Mekke yöneticiliğini, Kâbe ve hacılara verilecek hizmetleri amcası Abdüddâr’dan almak için mücadeleye girişti ve sonunda Kureyş’in idaresini ele geçirdi. Savaşta başkumandanlık görevi demek olan kıyâdeyi böylece Abdüşemsoğulları üstlenmiş oldu. Bu görev Abdüşems’ten sonra oğlu Ümeyye’ye, nihayet Ebû Süfyân b. Harb’e intikal etmiştir.

Kardeşlerinden Muttalib, Hâşim ve Nevfel ile birlikte “ashâbü’l-îlâf” grubunu oluşturan Abdüşems ticaretle de meşgul olmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Mekke dışında geçirdi. Ticaret anlaşmaları yapmak için Yemen’e ve Habeşistan’a gitti. Habeşistan ticaretini tekeline aldı. Mekke’de Taviy, Cefer, Rum ve Hum adlarında dört kuyu açtırdı. Abdüşems Mekke’de öldü ve Safâ tepesinin arka tarafında Ecyâd denilen yere gömüldü.

Abdüşems’in on iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Şam’da yerleşen Abdüümeyye ve Nevfel adlı iki oğlunun dışında diğerleri Mekke’de çoğaldılar ve Abdüşemsoğulları adı altında Kureyş kabilesinin önemli ve büyük bir kolunu teşkil ettiler (bk. ABDÜMENÂF b. KUSAY). Abdüşems kabilesine mensup olanlara Abşemî (عبشمي) denilir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 94, 148 vd.

, I, 106, 131, 135, 137, 139.

, I, 75, 77, 79, 85.

, s. 14, 97 vd.

, s. 163, 169, 399, 456.

, s. 72-74.

, s. 56-57.

a.mlf., , I, 59, 61, 63, 102; IV/1, s. 1-2.

, s. 2-3.

, I, 1089, 1092.

, s. 17, 73 vd., 155, 165-167.

, I, 318, 477.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, II, 724.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 304 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 06.12.2019 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER