ACEM-BÛSELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ACEM-BÛSELİK

ACEM-BÛSELİK
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 15.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acem-buselik
CİNUÇEN TANRIKORUR, "ACEM-BÛSELİK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acem-buselik (15.06.2024).
Kopyalama metni

III. Selim tarafından terkip edildiği kabul edilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, acem makamının icrası sırasında çârgâh perdesinden faydalanılarak bûselik makamına geçilip bu makamın nağmeleriyle karar verildiğinde meydana gelir. Donanımına, mûsiki nazariyatçılarından S. Ezgi ve E. Karadeniz’e göre ârıza konmaz; S. Arel’e göre ise segâh bemolü yazılır. Güçlüleri acem, nevâ ve çârgâh perdeleri, durağı dügâh perdesidir. Bütün birleşik makamlar gibi inici seyir gösterir.

Acem-bûselik makamına örnek olarak, Kemânî Sâdık Ağa’nın sakīl, Tosun Ağa’nın çenber ve Neyzen Yûsuf Paşa’nın devr-i kebîr usulündeki peşrevleri ile Abdülbâki Nâsır Dede’nin âyîn-i şerifi gösterilebilir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 220-222; IV, 262.

Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968, s. 113-114.

, s. 150, 606-607.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 323 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER