ÂDİLE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂDİLE

العادلة
Müellif:
ÂDİLE
Müellif: HAMDİ DÖNDÜREN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 07.02.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/adile
HAMDİ DÖNDÜREN, "ÂDİLE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/adile (07.02.2023).
Kopyalama metni

Âdile “doğru olmak; düzeltmek, eşitlemek” mânasına gelen adl kökünden ism-i fâildir. Miras taksiminde belirli hisse sahiplerinin (ashâbü’l-ferâiz) terekeden alacakları pay miktarı hesaplanırken, payların toplamının ortak paydaya eşit olması haline bundan dolayı âdile denilmiştir. Buna karşılık paylar toplamının ortak paydadan fazla olması avl, daha az olması da red kelimeleriyle ifade edilmektedir. Paylar toplamının ortak paydadan küçük olması halinde, mirasçılar arasında asabeden birisi bulunursa, geri kalanı o alacağından yine denklik sağlanarak red söz konusu olmaz. Bu duruma da âdile denir.


BİBLİYOGRAFYA

, XXIX, 160, 161.

Cürcânî, Şerḥu’l-Ferâʾiżi’s-Sirâciyye, Kazan 1902.

, VI, 468.

, V, 211.

Ali Himmet (Berki), “Âdile”, , I, 102-104.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 382 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER