AKSAK SEMÂİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AKSAK SEMÂİ

AKSAK SEMÂİ
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 29.11.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aksak-semai
CİNUÇEN TANRIKORUR, "AKSAK SEMÂİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aksak-semai (29.11.2023).
Kopyalama metni

On zamanlı ve altı vuruşlu, sekizlik birimle yazılan bir küçük usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:

Daha çok aruzun hezec, nâdiren remel bahrinden seçilmiş güftelerin bestelenmesinde kullanılan bu usulün özelliği, vezin gereği ikinci vuruşta mutlaka hece bulunmasıdır. Bu yüzden bu usulle bestelenen eserler genellikle ilk vuruşlarda sus veya âh sözü ile başlar. Çoğunlukla ağır semâilerde, saz semâilerinin ilk üç hânesinde, nâdir olarak da şarkılarda kullanılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 14-15, 18.

Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968, s. 40.

M. Ekrem Karadeniz, Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, Ankara 1983, s. 39.

Rauf Yektâ, “La Musique Turque”, , V, 3042.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 290 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER