ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ

Müellif:
ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 21.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aheni-mehmed-celebi
NURİ ÖZCAN, "ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aheni-mehmed-celebi (21.05.2024).
Kopyalama metni

Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte ömrünün büyük kısmını İstanbul’da geçirdiği anlaşılmaktadır. Mûsiki bilgisini nereden aldığına dair herhangi bir mâlûmat yoktur. Nefeszâde İsmâil Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını öğrenerek bu sahada kendini yetiştirdi. Bir müddet Kefe Valisi Ahmed Paşa’nın divan kâtipliği vazifesinde bulundu. Bestekâr ve hattat olarak Sultan IV. Mehmed zamanının (1648-1687) tanınmış sanatkârları arasında yer aldı.

Esad Efendi Atrabü’l-âsâr’ında onun otuzdan fazla beste yaptığını kaydetmektedir. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında dinî ve din dışı eserlerine rastlanan Âhenî’nin zamanımıza sadece bir nühüft beste ve nakış yürük semâisi ulaşabilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Ebûishakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, Millet Ktp., Ali Emîrî, T, nr. 706, s. 20-21.

, s. 134.

, II, 99, 102; III, 191-192.

, I, 52.

Tarık Kip, TRT Türk Sanat Müziği Sözlü Eserler Repertuarı, Ankara 1979, s. 192.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 514-515 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER