AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde

Müellif:
AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde
Müellif: MEHMET İPŞİRLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 31.03.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-ebubekirefendizade
MEHMET İPŞİRLİ, "AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-ebubekirefendizade (31.03.2020).
Kopyalama metni
Tireli Ebûbekir Efendi’nin oğlu ve Şeyhülislâm Mahmud Efendi’nin damadıdır. 1097’de (1686) Tire’de doğdu; medrese tahsilinden sonra hâriç pâyesini (bk. MEDRESE) elde etti. 1729-1744 yılları arasında Galata, Mısır, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. Daha sonra 1751-1758 yılları arasında önce Anadolu kazaskeri, iki defa da Rumeli kazaskeri oldu; 6 Eylül 1761’de Veliyyüddin Efendi’nin yerine şeyhülislâmlığa getirildi. Meşihatta kaldığı süre içerisinde herhangi bir icraat yapamaması ve ihmalkâr davranması yüzünden 29 Nisan 1762’de azledildi. Bundan sonraki hayatını Kanlıca’daki konağında geçirdi. 3 Temmuz 1767’de vefat etti. Kanlıca’da Bahâî Kabristanı’nda babasının yanına defnedildi. Dürüstlüğü ve cömertliğiyle tanınmış olan Ahmed Efendi’nin herhangi bir eseri bilinmemektedir.

BİBLİYOGRAFYA
Devhatü’l-meşâyih, s. 102-103; Sicill-i Osmânî, I, 261; İlmiyye Salnâmesi, s. 535-536; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 491.
Bu madde ilk olarak 1989 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2. cildinde, 60 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.