AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde

Müellif:
AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde
Müellif: MEHMET İPŞİRLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 25.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-ebubekirefendizade
MEHMET İPŞİRLİ, "AHMED EFENDİ, Ebûbekirefendizâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-ebubekirefendizade (25.09.2021).
Kopyalama metni

Tireli Ebûbekir Efendi’nin oğlu ve Şeyhülislâm Mahmud Efendi’nin damadıdır. 1097’de (1686) Tire’de doğdu; medrese tahsilinden sonra hâriç pâyesini (bk. MEDRESE) elde etti. 1729-1744 yılları arasında Galata, Mısır, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. Daha sonra 1751-1758 yılları arasında önce Anadolu kazaskeri, iki defa da Rumeli kazaskeri oldu; 6 Eylül 1761’de Veliyyüddin Efendi’nin yerine şeyhülislâmlığa getirildi. Meşihatta kaldığı süre içerisinde herhangi bir icraat yapamaması ve ihmalkâr davranması yüzünden 29 Nisan 1762’de azledildi. Bundan sonraki hayatını Kanlıca’daki konağında geçirdi. 3 Temmuz 1767’de vefat etti. Kanlıca’da Bahâî Kabristanı’nda babasının yanına defnedildi. Dürüstlüğü ve cömertliğiyle tanınmış olan Ahmed Efendi’nin herhangi bir eseri bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 102-103.

, I, 261.

, s. 535-536.

, IV/2, s. 491.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 60 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER