AHMED RESMÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED RESMÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
MUSTAFA III
Osmanlı padişahı (1757-1774).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Yanında yetiştiği ve damadı olduğu kişi
MUSTAFA EFENDİ, Tavukçubaşı Damadı
Osmanlı diplomatı ve sefâretnâme yazarı.
Avusturya’ya elçi olarak gönderen kişi
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Kethüdâlığını yaptığı sadrazam
ALİ PAŞA, Moldovancı
Osmanlı sadrazamı.
Döneminde çeşitli görevler veren sadrazam
HALİL HAMÎD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Ordunun iaşe ve ikmalinde görülen aksaklıklara dair lâyiha sunduğu sadrazam
İVAZZÂDE HALİL PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Rusların işgal ettikleri yerlerden çekileceklerine dair telkin ve tavsiyelerde bulunduğu sadrazam
MUHSİNZÂDE MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
At sevgisi vesilesiyle atlar hakkında el-İstînâs fî ahvâli’l-efrâs adlı bir risâle kaleme aldığı sadrazam
MUSTAFA PAŞA, Köse
Osmanlı sadrazamı.
Eseri
HALÎKATÜ’r-RÜESÂ
Ahmed Resmî Efendi’nin (ö. 1197/1783) reîsülküttâbların hal tercümelerine dair eseri.
Halîkatü’r-rüesâ adlı eserini hal tercümesi ile başlattığı kişi
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Halîkatü’r-rüesâ adlı eserine zeyl yazan kişi
SÜLEYMAN FÂİK EFENDİ
Divan şairi ve biyografi yazarı.
Sefâretnâme'sini Almanca'ya çeviren kişi
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Sadrazam Muhsinzâde Mehmed Paşa’ya yazdığı takriri neşreden kişi
PARMAKSIZOĞLU, İsmet
Tarihçi ve yazar.
Doğduğu yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Mektupçu olarak görev yaptığı makam
SADÂRET
Osmanlı merkezî idaresinde sadrazamlık makamını ifade eden terim.
Emin olarak görev yaptığı yer
MATBAH-ı ÂMİRE
Osmanlılar’da saray mutfağı için kullanılan tabir.
Emin olarak görev yaptığı yer
TERSÂNE-i ÂMİRE
Başmurahhas olarak görüşmelerine katıldığı antlaşma
KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 26 Temmuz 1774’te yapılan barış antlaşması.
Yaptığı görevlerden
DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
Defnedildiği yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Halîkatü’r-rüesâ adlı eserinde hal tercümelerini topladığı görevliler
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Halîkatü’r-rüesâ adlı eserine Râgıb Paşa'nın verdiği ad
SEFÎNETÜ’r-RÜESÂ
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER