AHUNDZÂDE, Mirza Feth Ali - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHUNDZÂDE, Mirza Feth Ali ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
VÂZIH, Mirza Şefî‘
Azerbaycanlı şair.
Benimsediği dünya görüşü
MATERYALİZM
Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşü.
Sergüzeşt-i Vezîr-i Han-ı Lenküran adlı eserini İngilizce’ye çeviren isim
LE STRANGE, Guy
İngiliz şarkiyatçısı.
Bazı komedilerini Fransızca’ya çeviren isim
BAZIN, Louis
Fransız dilbilimcisi, Türkolog.
Bazı komedilerini Fransızca’ya çeviren isim
BARBIER de MEYNARD, Casimir Adrien
Fransız şarkiyatçısı.
Etkilendiği isim
İSMAİL BEY, Gutgaşınlı
Azerbaycanlı Türk yazarı.
Kendisinden etkilenen isim
ÂKĀ HÂN-ı KİRMÂNÎ
İranlı aydın ve yazar.
Edebiyat anlayışını takip eden isim
MEHMEDKULUZÂDE, Celil
Azerbaycanlı yazar, gazeteci ve fikir adamı.
Kendisiyle ortak düşünce çizgisini paylaşan isim
MİRZA KÂZIM BEY
Kafkasyalı, Türk kökenli şarkiyatçı ve Türkolog, Rusya’da şarkiyat araştırmalarının kurucularından.
Dil reformu konusunda mektuplaştığı isim
MİRZA MELKUM HAN
Ermeni asıllı İranlı reformcu, diplomat ve gazeteci.
Eserlerini eleştirdiği isim
MECLİSÎ, Muhammed Bâkır
Şiî âlim ve müellifi.
Hakkında değerlendirmeler yazan isim
SAMED VURGUN
Azerbaycan şairi ve tiyatro yazarı.
Kurduğu gazetede yazılarının yayımlandığı isim
HASANBEY MELİKZÂDE ZERDÂBÎ
Rusya’da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Azerbaycanlı gazeteci-yazar.
Dil reformu etrafında toplantılarına katıldığı oluşum
CEM‘İYYET-i İLMİYYE-i OSMÂNİYYE
Tanzimat döneminde Osmanlı aydınları tarafından modern ilmi ve kültürü yaymak için kurulan cemiyet.
Kendisine dil konusunda lâyiha sunduğu padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
İstanbul’da görüştüğü isim
MÜNİF MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı, eğitimci ve düşünür.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER