AKINCI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKINCI ile İLİŞKİLİ MADDELER

EVRENOSOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde özellikle Rumeli’nin fethinde büyük hizmetleri görülen bir akıncı ailesi.
MALKOÇOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nde özellikle XV ve XVI. yüzyıllarda faaliyet gösteren bir akıncı ailesi.
MİHALOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi.
TURAHAN BEY
Osmanlı akıncı beyi.
ÇERİBAŞI
Osmanlı Devleti’nde müsellemlerin, timarlı sipahilerin, Çingene, yörük, tatar, evlâd-ı fâtihân, voynuk ve akıncı gibi eyalet askeri statüsündeki kuruluşların zâbitlerinden birisine verilen ad.
Akıncıların yerini alan grup
SERHAD KULU
Osmanlı Devleti’nde sınır boylarında ve kalelerde hizmet gören askerî zümrelerin genel adı.
Akıncılara benzer bir diğer grup
DELİ
Osmanlı Devleti’nde maiyet askerlerinden bir zümrenin adı.
Akıncılara benzer bir diğer grup
MARTOLOS
Osmanlı askerî teşkilâtında çeşitli hizmetler gören özel bir sınıf.
Akıncı fedaileri
SERDENGEÇTİ
Osmanlı döneminde savaşlarda en önde çarpışan birlikler için kullanılan bir terim.
Bazı akıncı beylerine verilen unvan
UÇ BEYİ
Türk devletlerinde sınır boylarındaki askerî grupların kumandanı, sancak beyi.
ALTI BÖLÜK
Yeniçeri Ocağı’nın süvari kısmını teşkil eden altı sınıfın adı.
SİPAHİ
Osmanlı askerî teşkilâtında altı bölük halkı da denilen kapıkulu süvarilerinin en seçkin grubu.
ÇARHACI
Osmanlı Devleti’nde ordunun öncü kuvvetini teşkil eden hafif süvari birliklerinden biri.
CERDE
Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif süvari birliği.
HAMİDİYE ALAYLARI
II. Abdülhamid döneminde Doğu Anadolu’da aşiretlerden oluşturulan hafif süvari birlikleri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER