ALÂ b. VEHB - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂ b. VEHB

العلاء بن وهب
Müellif:
ALÂ b. VEHB
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 07.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-b-vehb
AHMET ÖNKAL, "ALÂ b. VEHB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-b-vehb (07.12.2023).
Kopyalama metni

Kureyş kabilesinin Âmir b. Lüey koluna mensuptur. Mekke’nin fethinden sonra müslüman oldu ve Hz. Ömer zamanında Sâsânîler ile yapılan Kādisiye Savaşı’na katıldı. Hz. Osman döneminde bir ara Kûfe valiliği yapan Sa‘d b. Ebû Vakkās, onu vilâyet sınırları içinde kalan Mâh ve Hemedan yöresinin idaresine memur etti. Bölge halkının çıkardığı bir isyanı bastırarak onları itaat altına aldı. İyi bir idareci olduğu anlaşılınca Hz. Osman tarafından el-Cezîre valiliğine tayin edildi. Yaklaşık 32 (652-53) yılına kadar bu görevde kaldı. Bir süre de Rakka’da idarecilik yaptıktan sonra burada vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 435.

, s. 444.

, IV, 78.

, II, 498-499.

, V, 46.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 311 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER