ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hümâyunnâme adlı eserinin dayandığı eser
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
Eser verdiği edebî tür
SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
Hümâyunnâme adlı eserini takdim ettiği padişah
SÜLEYMAN I
Kanûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
Hümâyunnâme adlı eserinin özetini neşreden isim
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Hümâyunnâme adlı eserini sadeleştirerek özetini yayımlayan isim
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Hümâyunnâme adlı eserini Fransızca’ya tercüme eden isim
GALLAND, Antoine
Binbir gece masallarını Avrupa’ya tanıtan Fransız şarkiyatçısı.
Hümâyunnâme adlı eseri üzerine Almanca eser hazırlayan isim
DIEZ, Ernst
Avusturyalı Türk ve İslâm sanatları tarihçisi.
Eserinde Hümâyunnâme adlı eserinden bir bölüme yer veren isim
MENINSKI, François à Mesgnien
XVII. yüzyıl Osmanlı Türkçesi üzerine hazırladığı eserlerle tanınan Lehistan’ın Osmanlı Devleti nezdindeki temsilcisi.
Hümâyunnâme adlı eserinin ayırt edici özelliklerinden biri
MİNYATÜR
Genellikle el yazması kitaplarda yer alan küçük boyutlu renkli resim.
Hümâyunnâme adlı eserini beğenen isimlerden
LATÎFÎ
Tezkire yazarı ve şair.
Hümâyunnâme adlı eserini beğenen isimlerden
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Hümâyunnâme’nin değerini belirten yazar
FÂİK REŞAD
Edebiyat tarihi ve hal tercümeleri sahasındaki çalışmaları ile tanınan yazar, şair, eğitimci, gazeteci ve hattat.
Hümâyunnâme adlı eserini beğenen isimlerden
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Bayezid Medresesi’ne yerine tayin edildiği âlim
SİNAN EFENDİ
Osmanlı âlimi, Anadolu kazaskeri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER