ALİ b. MÜSHİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. MÜSHİR

علي بن مسهر
ALİ b. MÜSHİR
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 21.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-mushir
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ALİ b. MÜSHİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-mushir (21.09.2023).
Kopyalama metni

120 (738) yılı dolaylarında doğdu. Yahyâ b. Saîd el-Ensârî, Hişâm b. Urve, Âsım el-Ahvel, A‘meş ve Ebû Mâlik el-Eşcaî gibi birçok üstattan hadis dinledi. Kendisinden de Hâlid b. Mahled, Serî es-Sakatî, Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Ali b. Hucr, Osman b. Ebû Şeybe gibi meşhur âlimler hadis rivayet ettiler. Rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte’de mevcuttur. 166 (783) yılında tayin edilip 174’te (790) azledildiği Musul kadılığı göreviyle meşhur oldu. Tarihi belli olmamakla beraber bir ara İrmîniye kadılığı da yaptı. Bu görevde iken gözlerinden rahatsızlandı; kendisinden önceki kadının teşvikiyle onu tedavi eden tabip gözlerini kör etti. Daha sonra Kûfe’ye döndü.

Bilhassa Kûfeliler’den çok hadis rivayet etmiştir. Âmâ iken ezberden rivayet ettiği hadisler bazı hadisçiler tarafından ihtiyatla karşılanmıştır. Abdullah b. Nümeyr onun bütün kitaplarını toprağa gömdüğünü, daha sonra zaman zaman kendisini ziyarete gelerek muhtelif râviler hakkında bilgi aldığını söylemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 297.

, VI, 74, 121.

, VI, 387.

, I, 290-291.

a.mlf., , VIII, 484-486.

, VII, 383-384.

, I, 325.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 422 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER