ALİ DEDE, Arapzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ DEDE, Arapzâde

Müellif:
ALİ DEDE, Arapzâde
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 19.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-dede-arapzade
NURİ ÖZCAN, "ALİ DEDE, Arapzâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-dede-arapzade (19.05.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1117’de (1705) doğduğu ve hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirdiği bilinmektedir. Mevleviyye tarikatına intisap ettikten bir müddet sonra Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nin neyzenbaşılığına getirildi. 1760’ta Mehmed Şemseddin Dede’nin vefatı üzerine adı geçen mevlevîhânenin şeyhliğine tayin edildi. Bu vazifede iken vefat etti ve aynı mevlevîhânenin hazîresine defnedildi.

Kuvvetli bir mûsiki bilgisine sahip olduğu anlaşılan Ali Dede, bilhassa bestelediği saz eserleri ile şöhrete ulaşmıştır. Ancak eserleri, çok defa, Osmanlı ilim tarihinin tanınmış simalarından bestekâr ve şair Arapzâde Abdurrahman Bâhir Efendi’nin (ö. 1746) besteleri ile karıştırıldığından, zamanımıza ulaşan peşrev ve saz semâilerinin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 1, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 34, 64, 66, 69.

, IV/3, s. 95.

“Arapzade, Ali Dede”, , III, 261.

R. Ekrem Koçu, “Ali Dede Efendi (Arabzâde, Serneyzen)”, , II, 644.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 385-386 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER