AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Leh seferine giderken Kumburgaz'daki çiftliğinde hediye sunduğu padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Amcası
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Amcasının oğlu
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Amcasının oğlu
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Maiyetinde Viyana seferine katıldığı kişi
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Denizcilikle ilgili yeni düzenlemeler yapmasına yardımcı olan kişi
MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
Baskılarıyla istifasına sebep olan kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
ŞEHRİZOR
Kuzey Irak’ta tarihî bölge.
Yaptığı görev
KAPTAN-ı DERYÂ
Venedikliler'den kurtardığı ve muhafızlığını yaptığı yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Vali olarak tayin edildiği yer
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Vali olarak tayin edildiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Yaptırdığı ve türbesinin bulunduğu külliye
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Saraçhanebaşı’nda Mimar Ayas mahallesinde, bugün Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi olarak kullanılan külliye.
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul Saraçhanebaşı’nda Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi içinde kurulmuş bulunan kütüphane.
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA YALISI
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında XVII. yüzyıl sonlarına ait bir yalı.
TÜRK İNŞAAT ve SANAT ESERLERİ MÜZESİ
İstanbul Saraçhane’de Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi’nde kurulan müze.
Mensup olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Tarihini emriyle yazan ve adını ona ithafen Ravzatü’l Hüseyn fî hulâsati ahbâri’l-hâfikayn koyan tarihçi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER