ASSEMANI, Simone - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASSEMANI, Simone

ASSEMANI, Simone
Müellif: MAHMUT H. ŞAKİROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 30.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/assemani-simone
MAHMUT H. ŞAKİROĞLU, "ASSEMANI, Simone", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/assemani-simone (30.01.2023).
Kopyalama metni

19 Şubat 1752’de Roma’da doğdu. Mârûnî olan ataları Lübnan menşelidir. Roma’da tahsilini tamamlayıp rahipliği seçti ve hemen ardından ilmî çalışmalara başladı. Kendisinin kaleme aldığı, fakat sonraları tartışılan hayat hikâyesine göre 1785’te Padova şehrindeki dinsel seminer diye adlandırılan kuruluşta Şark dilleri eğitimi aldı ve iki yıl sonra eser vermeye başladı. Venedik şehrindeki merkez kütüphanesinde Câhiliye devri edebiyatıyla ilgili, hümanizm devrinden zamanımıza kadar birçok eser toplayan Nani ailesine ait yazmaların ve kûfî paraların katalogunu hazırladı. 1807’de Padova Üniversitesi’nde akademik kariyerine başladı. 7 Nisan 1821’de Padova’da ölene kadar da burada kaldı.

Araştırma alanı Şark kültürü ve medeniyeti olan Assemani çalışmalarını çeşitli Avrupa kütüphanelerinde de sürdürmüştür. Viyana’da bulunan Şark eserlerini incelediği bilinmektedir. Atalarının dili olan Arapça, Süryânîce yanında Latince ve Fransızca biliyordu. Ayrıca Türkçe ve Farsça’yı da öğrenmişti. Assemani aslında Şark çalışmalarını ailesinden devralmıştı. Dedesi Giuseppe Simonio, Vatikan Kütüphanesi’nde mevcut Şark yazmalarının dört cilt halinde katalogunu yayımlamış, Stefano Evodio ise Floransa’da bulunan Medici Laurenziana ve Roma’daki Chigi ailesinin kütüphanesini Vatikan adına düzenlemişti. Napolyon Bonapart’ın Mısır seferi esnasında Akkâ şehri önünde Cezzâr Ahmed Paşa’ya karşı yenilip başarısız kalması sonucu Ahmed Paşa’nın duruma hâkim olmasıyla ilgili bir yazısı dışında tarih alanında müstakil bir eseri bulunmamaktadır (Contadini, bibl.). Assemani, Arap-İslâm edebiyatının Avrupa’daki etkisi ve bilhassa şiir etkileşimini etraflıca inceleyen ilk araştırmacılar arasında yer alır. Câhiliye devri üzerinde durmuş, bu devri ilmî muhit yanında geniş bir çevreye de tanıtmıştır. Mensubu bulunduğu mezhebin ve cemaatinin dinî yönlerini aydınlatan eserler kaleme almıştır. Bizzat yazdığı eserler kadar yaptığı yazışmalar da Venedik şehrindeki Şehir Müzesi’nde (Museo Livico Correr) ve bazı merkezlerde toplanmıştır.

Eserleri. 1. Catalogo de codici manoscritti orientali della Biblioteca Naniana compilato dall’abate Simone Assemani, professore di lingue orientali del Seminario e socio dell’Accademia delle Scienze Belle Lettere ed Arti di Padova. Vi s’aggiunge l’illustrazidane delle monete cufiche del Museo Naniano (I-II, Padova 1787-1792). Müellifin Nani ailesine ait Şark eserlerini ihtiva eden bu katalogunu tamamlayan eseri Spiegazione di due rarissime medaglie cufiche della famiglia degli Ommiadi adını taşır (Milano 1818).

2. Globus caelestis cufico-arabicus Veliterni Musei Borgiani... illustratus, praemissa eiusdem de arabicum astronomia dissertatione (Patavii 1790).

3. Dichiarazione di una mappa turchesca incisa in quattrotavole di legno ritrovate nell’Archivio dell’eccelso Consiglio di Dieci. Fatta dall’abate Simone Assemani, professore di lingue orientali nel seminario di Padova (Venezia 1875). Tunuslu Hacı Ahmed adında biri tarafından hazırlandığı ileri sürülen, tahta üzerine yapılmış ve Türkçe yazılmış bu dünya haritasıyla diğer bazı haritalar üzerindeki çalışmaları ihtiva eder. Türk-Venedik kültür, coğrafya ve fen alanlarındaki ilişkiler üzerinde özel bir yeri bulunan bu malzeme çok sayıda araştırmacının dikkatini çekmiştir. Ancak haritayı Venedikli tanınmış tercüman Michele Membrè’nin takma adla hazırladığına dair yeni bazı görüşler de vardır (Bellingieri, bibl.).

Assemani, bunların dışında Luigi Ferdinando Marsigli’nin topladığı, Bologna’da mevcut yazmaların bir katalogunu da yapmış, fakat bu katalog basılmamış, yazma halinde kalmıştır (nr. 2951).


BİBLİYOGRAFYA

A. Meneghelli, “Cenno biografico degli accademici di Padova”, Nuovi Saggi della Imperiale Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova, Padova 1838, III, 6-8.

P. Raphaël, Le rôle du Collège maronite romain dans l’orientalisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, Beyrouth 1950, s. 142-144.

P. Preto, Venezia e i Turchi, Firenze 1975, s. 115, 480, 491, 532.

Angelo M. Piemontese, “I fondi di manoscritti arabi, persiani e turchi in Italia”, Gli Arabi in Italia, Milano 1979, s. 661-668.

Jeannet Najem, “Studi arabo-islamici in Italia con riferimento specifico a Padova”, La presenza culturale italiana nei haesi arabi: storia e prospettive, Roma 1982, s. 60-63.

M. Zorzi, La Biblioteca Marciana, Milano 1986, bk. İndeks.

A. Contadini, “Simone Assemani professore di lingue orientali a Padova”, La Conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX, Napoli 1989, III/1, s. 209-245.

G. Bellingieri, “Un prospetto geografico di Michele Membré (1581)”, Turcica et Islamica Studi in memoria di Aldo Gallotta, Napoli 2003, s. 15-16.

A. Pontani – B. Callegher, “Un orientalista a Padova: primi appunti su ‘L’arabico Assemani’, (1752-1821)”, Simposio Simone Assemani sulla monetazione Islamica: Padova, II° Congresso internazionale di numismatica e di storia moneta, Padova 2005, s. 11-29.

M. Callegari, “Al Crepuscolo della Serenissima. Simone Assemani e Giacomo Nani”, a.e., s. 31-41.

Fr. Lucchetta, “L’ultimo progetto di una scuola orientalistica a Venezia nel Settecento”, Quaderni di Studi Arabi, Venezia, sy. 3, Venezia 1985, s. 1-43.

a.mlf., “Lo studio delle lingue orientali nella scuola per dragomanni di Venezia alla fine del XVII secolo”, a.e., sy. 5-6 (1987-88), s. 479-498.

G. Levi Della Vida, “Assemani, Giuseppe Simonio”, Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1962, IV, 440-441.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan (gözden geçirilmiş 2. basım) EK-1. cildinde, 127-128 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER