AZERBAYCAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AZERBAYCAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

BAKÜ
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başşehri.
GENCE
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü’den sonra ikinci büyük şehri.
KARABAĞ
Azerbaycan’da tarihî öneme sahip bir idarî bölge.
NAHCIVAN
Azerbaycan’da tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu özerk cumhuriyet.
ŞEKİ
Azerbaycan’da bir hanlığın merkezi olan şehir ve bölge.
HAZAR DENİZİ
KARAPAPAKLAR
Türkiye, Azerbaycan ve İran’da yaşamakta olan bir Türk topluluğu.
İLDENİZLİLER
Arrân-Azerbaycan-Cibâl topraklarında hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1148-1225).
REVVÂDÎLER
Azerbaycan’ın ve İran’ın kuzeybatısında IV. (X.) yüzyıl başları ile 463 (1071) yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
SÂCOĞULLARI
Azerbaycan’da hüküm süren bir Türk-İslâm hânedanı (889-929).
RESULZÂDE, Mehmed Emin
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
VAHAPZADE, Bahtiyar
Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı.
HACIBEYLİ, Üzeyir
Azerbaycanlı besteci ve müzikolog.
SÂBİR, Mirza Alekber
Modern Azerbaycan şiirinin kurucularından.
BÂKIR HAN
İran Meşrutiyet Hareketi’nin Güney Azerbaycan liderlerinden.
AHUNDZÂDE, Mirza Feth Ali
Azerbaycanlı tiyatro yazarı ve alfabe reformu taraftarı; İslâm dünyasında Batı felsefesi tesirinde ortaya çıkan ilk ve en meşhur ateistlerden biri.
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
ABBAS MİRZA
Azerbaycan valisi ve saltanat nâibi.
OĞUZLAR
Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türkleri’nin ataları olan Türk kavmi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER