BAĞDATLI MUHAMMED EMİN EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAĞDATLI MUHAMMED EMİN EFENDİ

Müellif:
BAĞDATLI MUHAMMED EMİN EFENDİ
Müellif: HULUSİ YAVUZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bagdatli-muhammed-emin-efendi
HULUSİ YAVUZ, "BAĞDATLI MUHAMMED EMİN EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bagdatli-muhammed-emin-efendi (29.02.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Bağdat’ta doğduğu, orada tahsilini tamamlayarak müftü olduğu bilinmektedir. Şûrâ-yı Devlet’in kurulması için vilâyetlerden davet edilenlerden biri olarak İstanbul’a geldi (1867) ve bir yıl sonra Mecelle Cemiyeti âzalığına tayin edildi. 1877’de de ilk Âyan Meclisi âzalığına getirildi.

Mecelle Cemiyeti ilmî heyeti arasında Bağdatlı Emin Efendi diye bilinir. Mecelle’nin birden dörde kadar olan kitaplarında “Şûrâ-yı Devlet âzası” unvanını kullanmıştır. Beşinci ve müteakip kitapların müzakeresine katılmayan Emin Efendi’nin iştirak ettiği müzakerelerde derin bilgi ve tecrübesinden istifade edilmiştir. Emin Efendi İstanbul’da vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, I-IV, tür.yer.

, I, 398.

Ebül‘ulâ Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul 1946, s. 162-163.

Hasan Basri Erk, Meşhur Türk Hukukcuları, [baskı yeri ve tarihi yok], s. 225.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 449 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER