BAHÂÎ MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAHÂÎ MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Keyif verici maddelere düşkünlüğü şikayeti üzerine kadılıktan azlederek Kıbrıs'a sürgün eden padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Ocak ağalarından şikayetle şeyhülislâmlıktan affını talep ettiği vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
İngiliz elçisinin İzmir konsolosu hakkında uyarılması görevini veren sadrazam
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Yakın dostu olan sadrazam
SİYAVUŞ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Dedesi
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Anne tarafından atası
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Soyundan geldiği kişi
BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu.
Selefi
ABDÜRRAHİM EFENDİ, Hoca
Osmanlı şeyhülislâmı.
Amcazâdesi ve selefi
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Hakkında bilgi veren, coğrafî konular ve keşifler hakkında istediği desteği göremediği için tenkit eden kişi
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
Şiirde etkisinde kaldığı ve Bahâî mahlasını veren şair
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Şiirlerinde etkisi hissedilen şair
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Divanını ilk defa yayımlayan araştırmacı
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
Divanını açıklamalı olarak tekrar neşreden araştırmacı
TOLASA, Harun
Divan edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan bilim adamı.
Ta‘lik meşkettiği kişi
DERVİŞ ABDÎ-i MEVLEVÎ
Türk ta‘lik hattatı.
Mensup olduğu tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Muhibbi olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
İçmenin mubah olduğuna dair fetva verdiği madde
TÜTÜN
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER