BAHÂRİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAHÂRİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

بهارية
BAHAR
Divan edebiyatında en çok sözü edilen mevsimlerden biri.
NEVRÛZİYYE
Nesib bölümünde Nevruz’un ve baharın anlatıldığı kaside türü.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
ABDÜRREZZAK BAHŞI
XV. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed ile oğlu II. Bayezid’in sarayında yaşayan kâtip (bahşı).
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
FITNAT HANIM
Şöhreti çok yaygın, en beğenilmiş kadın divan şairi.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
HAYRETÎ
Divan şairi.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
LATÎFÎ
Tezkire yazarı ve şair.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
MESÎHÎ
Divan şairi.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin
Rifâî şeyhi, dinî eserler bestekârı ve şair.
Bahâriyye nitelikli şiir yazan isimlerden
ZUHÛRÎ-i TÜRŞÎZÎ
İranlı şair ve edip.
Bahâriyye nitelikli şiirin yer aldığı eser
MECMÛATÜ’n-NEZÂİR
Ömer b. Mezîd tarafından 840 (1437) yılında derlenen, Türk edebiyatının önemli kaynaklarından bir nazîre mecmuası.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER