BAYEZİD I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAYEZİD I ile İLİŞKİLİ MADDELER

بايزيد
Babası
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Oğlu
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Oğlu
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
EMÎR SULTAN
Bursalı meşhur sûfî, Yıldırım Bayezid’in damadı.
Kazandığı savaş
NİĞBOLU SAVAŞI
Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş.
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).
Mücadele ettiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Yaptırdığı külliye
YILDIRIM KÜLLİYESİ
XV. yüzyılda Bursa’da inşa edilen külliye.
Yaptırdığı külliye
YILDIRIM BAYEZİD KÜLLİYESİ
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde XIV. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen külliye.
Oğlu
ÎSÂ ÇELEBİ
Fetret döneminde saltanatını ilân eden Osmanlı şehzadesi.
Oğlu
MÛSÂ ÇELEBİ
Fetret devrinde saltanat mücadelesinde bulunan Osmanlı şehzadesi.
Oğlu
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
Yaptırdığı cami
YILDIRIM CAMİİ
Edirne’de XIV. yüzyılın sonunda inşa edilen cami.
Annesinin türbesi
GÜLÇİÇEK HATUN TÜRBESİ
Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait türbe.
Mücadele ettiği bey
ALÂEDDİN BEY
Karamanoğulları Devleti’nin tanınmış beylerinden (1361-1398).
Mücadele ettiği bey
KADI BURHÂNEDDİN
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
Mücadele ettiği beylik
CANDAROĞULLARI
XIV. yüzyılın başlarında Kastamonu ve Sinop civarında kurulan bir Türk beyliği.
Hâkimiyetini tanıyan beylik
TÂCEDDİNOĞULLARI
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Niksar-Kelkit yöresinde kurulan hânedan ve beylik.
Çağdaşı
AHMED CELÂYİR
Celâyirliler Devleti hükümdarı (1382-1410).
Yaptırdığı hisar
ANADOLUHİSARI
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında XIV. yüzyılda yapılmış hisar.
Yaptırdığı cami
BURSA ULUCAMİİ
Yaptırdığı cami
BERGAMA ULUCAMİİ
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
ÇANDARLI ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
TİMURTAŞ PAŞA
Osmanlı beylerbeyi.
Himaye ettiği âlim
İBNÜ’l-CEZERÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER